MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
TELETRANS-ELCOMPslider-pic
slider-pic

Firma


Opis działalności:

Przedsiębiorstwo nasze od 1987r prowadzi rozległą działalność projektową, montażowo-instalacyjną oraz produkcyjną w dziedzinie automatyki przemysłowej i aparatury kontrolno – pomiarowej. Wobec występującego dużego zapotrzebowania na inwestycje w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska, zadania w tych dziedzinach traktowane są przez inwestorów priorytetowo i znajdują finansowanie w znacznym stopniu ze środków EU.

Oferujemy realizację:
 
· projektów wg indywidualnych założeń technicznych,
· dostawy i legalizację aparatury pomiarowej,
· instalacje i uruchomienia obiektowe.

Celem proponowanych przez nas rozwiązań projektowych są oszczędności energetyczne, zmniejszenie kosztów bieżącej obsługi systemów pomiarowo – sterowniczych, poprawa niezawodności ich działania poprzez skuteczną i szybką diagnostykę wszelkich nieprawidłowości i skrócenie czasu usuwania awarii.
Specjalizujemy się również w programowaniu i uruchamianiu automatycznych systemów sterowania oraz systemów wizualizacji SCADA. Doświadczenie, zaangażowanie i pasja naszych inżynierów sprawiają, że jesteśmy obecni i rozpoznawalni w wielu obszarach rynku.
Stosujemy system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001.


 

Zakres działalności:

· Projektowanie
· Produkcja
· Handel
· Kompletacja
· Legalizacja
· Instalacje
· Serwis


 

Oferta branżowa:

· Energetyka i ciepłownictwo
· Przemysł
· Telemetria i Teleinformatyka
· Gospodarka Komunalna i Ochrona
  Środowiska


 

Historia Przedsiębiorstwa TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. powstało w wyniku połączenia firm: TELETRANS Sp. z o.o. i ELCOMP Sp. z o.o. w roku 2005, przy czym obie firmy działały w dziedzinie automatyki, ciepłownictwa oraz informatyki, a ich powstanie przypada na 1986r. (ELCOMP) i 1987r. (TELETRANS).

 


Dobra współpraca oraz możliwości poszerzenia oferty o nowe wyroby i systemy skłoniło obie firmy do połączenia w jeden podmiot gospodarczy w roku 2005.