MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic
slider-pic

Projektowanie oraz instalacja systemów automatyki


 

· Systemy sterowania w instalacjach energetycznych z optymalizacją zużycia energii, pełny monitoring pracy urządzeń energetycznych,
· Automatyka wymiennikowni ciepła i kotłowni,
· Automatyka przemysłowych linii technologicznych,
· Automatyka oczyszczalni ścieków i układy sterowania pompowni


 

Monitoring komputerowy i wizualizacja danych pomiarowych SCADA w systemach rozliczeniowych zużycia mediów (energia cieplna, elektryczna, woda, gazy techniczne, sprężone powietrze) oraz dla gospodarki komunalnej monitoring sieci: ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym monitoring zaworów systemu kanalizacji podciśnieniowej FLOVAC)


 

Rozwiązania technologiczne, jakie wdrażamy, bazują na współczesnej technologii teleinformatycznej i sprzętowej (AKP), z czego wyróżnić można:

  • stosowanie różnorodnych środków transportu informacji (przewodowe w tym światłowody, Industrial Ethernet oraz bezprzewodowe: GPRS, radio, Internet, Intranet);
  • typizacja szkieletowych protokołów komunikacyjnych (np. ModBus, Profibus, Lon);
  • wykorzystywanie zdalnie programowalnych koncentratorów danych; zapewnienie wymaganej redundancji systemu,
  • organizacja centrów SCADA umożliwiająca integrację danych z innymi systemami (np. finansowymi, ewidencji środków trwałych, geodezyjnymi itd.),
  • wykorzystywanie profesjonalnego oprogramowania SCADA (np. iFix firmy General Electric )