MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Zapytanie 12.05.2017


Aparatura diagnostyczna

 

W związku z przystąpieniem przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ogłaszamy konkurs ofert na dostawę:

 


1. Przenośnego analizatora widma

2. Tabletu współpracującego z analizatorem widma

 

Wymagania techniczne:


1. Analizator widma

Podstawowe parametry:

 • Zakres częstotliwości 9 kHz do 6.2 GHz.
 • Zakres pomiarowy +20 dBm do -160 dBm.
 • Pasmo przechwytywania w zakresie do 40 MHz.
 • Minimalny czas trwania sygnału 100 µs.
 • Interfejs komunikacyjny USB.
 • Zasilanie z portu USB lub akumulatorów.
 • Spełnia wymogi dotyczące warunków środowiskowych (wibracji, wstrząsów oraz odporności na wodę), może być użytkowany w trudnych warunkach.
 • W pełni funkcjonalna analiza widma sygnału z wykorzystaniem oprogramowania.
 • Analiza widma i sygnału różnych standardów.
 • Pomiary: CCDF, zajmowanego pasma, ACLR.
 • Przechwytywanie i zapis długo falowych zjawisk.

 


2. Tablet współpracujący

Podstawowe parametry:

 • Dysk twardy 128GB
 • Pamięć RAM 4GB
 • Procesor 2.30GHz, wielordzeniowy
 • Stopień ochrony IP68
 • Matryca min. 10” antyrefleksyjna (czytelna w świetle dziennym)
 • Komunikacja Wi-Fi, 4G LTE, GPS
 • System operacyjny typu Windows

 


Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto
- Termin dostawy
- Czas ważności oferty

 

Oferty przyjmujemy do dnia 29.05.2017

 

Wymagania ogólne:

- Oferent może złożyć jedną ofertę
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
- Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym.
Spełnienie wymagań będzie odbywało się na zasadzie zero-jedynkowej.