MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Konsultant naukowy


Zapytanie 05.08.2016

 

W związku z zamiarem przystąpienia przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla instalacji przemysłowych i Komunalnych” wnioskowanego o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, prosimy o składanie ofert na pełnienie następującej funkcji przewidzianej w projekcie:

 

Konsultant naukowy - ekspert z zakresu oprogramowania i wdrożeń informatycznych (umowa zlecenie)

 

1. Zakres przewidzianych obowiązków dla stanowiska obejmuje w szczególności:

 • proponowanie kierunków działań podejmowanych przez zespół projektowy,
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie realizacji badań przemysłowych w zakresie materiałów oraz technologii,
 • praca nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi
 • analiza danych w trakcie badań
 • przygotowywanie raportów z wynikami uzyskiwanymi w tracie realizacji projektu, analiza uzyskanych wyników,
 • udzielanie pomocy merytorycznej (doradztwo) pozostałym członkom zespołu projektowego,
 • realizacja innych zdań w projekcie, zleconych przez merytorycznego kierownika projektu.

 

2. Wymagane warunki stawiane kandydatom:

 • wykształcenie wyższe techniczne z tytułem naukowym,
 • min. 7-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych,
 • praktyczna wiedza w tworzeniu oprogramowania przy użyciu technologii C++, .NET, Java i Pyton,
 • praktyczna wiedza w projektowaniu obiektowym,
 • doświadczenie przy realizacji i wdrożeniach do działalności gospodarczej informatycznych projektów badawczo-rozwojowych (min. realizacja i wdrożenie 4 projektów B+R),
 • doskonałe umiejętności analityczne, priorytetyzacji zadań
 • Gotowość do świadczenia usług w wymiarze:
  Etap I projektu (badania przemysłowe): 126 godzin w okresie od podpisania umowy zlecenie 02.11.2016r. do 31.01.2017
  Etap II projektu (badania przemysłowe): 126 godzin w okresie 01.02.2017r. do 30.04.2017r. (średnio 42 godziny w miesiącu, faktyczna miesięczna ilość godzin zostanie określona zgodnie z potrzebami projektu).

3. Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2016r. r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Warunki wyboru oraz szczegóły zapytania ofertowego w załączniku.