MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Zapytanie 09.08.2017


Analizator widma

 

W związku z przystąpieniem przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ogłaszamy konkurs ofert na dostawę:

 


1. Przenośnego analizatora widma

 

Wymagania techniczne:

Podstawowe parametry:

Zakres częstotliwości 9 kHz do 6 GHz
Praca w czasie rzeczywistym pasmo 40 MHz
Zakres pomiarowy +20 dBm do -160 dBm
Minimalny czas trwania sygnału 100 us
Przechwytywanie i zapis zjawisk długofalowych
Analiza sygnałów pasm komercyjnych WiFi, LTE, Bluetooth
Pomiary CCDF, zajmowanego pasma, ACLR
Jednoczesne wyświetlanie widma i spektrogramu
Złącze sygnałowe typu N
Złącze sygnału wyzwalającego typu SMA
Waga do 1 kg
Współpraca z komputerem z wykorzystaniem portu USB
Praca serwisowa w terenie - przenośność
 


Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto
- Termin dostawy
- Czas ważności oferty

 

Oferty przyjmujemy do dnia 28.08.2017

 

Wymagania ogólne:

- Oferent może złożyć jedną ofertę
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
- Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym.
Spełnienie wymagań będzie odbywało się na zasadzie zero-jedynkowej.

 


 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest pod:

Analizator - Zapytanie wraz z załącznikami.pdf

oraz na stronie internetowej:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl