MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

  • Opis
  • Parametry techniczne

TSH 202/204


Znak typu: A 0445/BEV-13.414/0028-NB/2018

Głowicowy czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000, z kostką dwuzaciskową, która umożliwia pomiar 2-przewodowy (TSH 202) lub z kostką czterozaciskową, do pomiaru 4-przewodowego
(TSH 204). Głowica wykonana jest ze stopu aluminiowego.

Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1) oraz z Dyrektywy 2014/32/WE załacznik VI MI-004 (ciepłomierze) Parlamentu Europejskiego.

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 66% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM oraz Dyrektywy MID.
Celem ułatwienia montażu, czujniki w parze wyróżnione są tabliczkami znamionowymi w kolorze odpowiednio czerwonym (zasilanie) i niebieskim (powrót). Dodatkowo pokrywy są w takich samych kolorach.
Każda para czujników wyposażona jest w osłony zewnętrzne o długościach zanurzeniowych od 65 mm do 450 mm ze skokiem co 5 mm. Osłony wykonane są ze stali nierdzewnej.

 


 

Parowane czujniki mają ten sam numer fabryczny, ale odmienny wyróżnik zależny od miejsca montażu.
...XXXX/1 - wyróżnik dla czujnika na zasilaniu (kolor czerwony)
...XXXX/2 - wyróżnik dla czujnika na powrocie (kolor niebieski)


 

  Karta katalogowa produktu wraz ze schematem zamawiania

 

  Zatwierdzenie typu

TSH 202/204

Parametry techniczne:

· Ilość zacisków 2 - TSH 202; 4 - TSH 204
· Rodzaj pomiaru 2-przewodowy (TSH202); 4-przewodowy (TSH204)
· Zakres pomiarowy 0°C≤ Θ ≤150°C
· Zakres różnicy temperatur 3K≤ ΔΘ ≤150K
· Rezystor termometryczny Pt 100, Pt500, Pt 1000 wg DIN EN 60751:1996
· Dopuszczalne ciśnienie robocze 1,6 MPa
· Max. prąd pomiarowy 5 mA
· Materiał osłony czujnika 1H18N9
· stała czasowa τ0,5≤8s
· Rodzaj przyłącza głowica aluminiowa typu MA