MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

  • Opis
  • Parametry techniczne

TS 300


Znak typu: A 0445/BEV-13.414/0002-NB/2018

Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych - zwłaszcza w systemach centralnego ogrzewania.

Czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000. Kabel przyłączeniowy spiralny umożliwia pomiar temperatury do 105°C.

Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz.Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1) oraz z Dyrektywy 2014/32/WE załacznik VI MI-004 (ciepłomierze) Parlamentu Europejskiego.

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 66% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM i powyższych przepisów.

Celem ułatwienia montażu, czujniki w parze wyróżnione są tabliczkami w kolorze czerwonym (zasilanie) i niebieskim (powrót), co ułatwia szybki montaż do integratora. Spiralny przewód przyłączeniowy czujnika posiadajacy żyły miedziane o przekroju 2x0,25 mm2 zapewnia wygodne połączenie czujnika i integratora ciepłomierza odległych od 0 do 1,3 m od siebie. Temperatura otoczenia w jakim pracuje przewód spiralny nie powinna przekraczać 90°C.

Czujniki TS 300 montowane są bez osłon zewnętrznych. Konstrukcja czujników umożliwia ich bezpośredni montaż w zaworach, trójnikach i wodomierzach. Nakrętka mocująca posiada otwór do plombowania.

 


 

Parowane czujniki mają ten sam numer fabryczny, ale odmienny wyróżnik zależny od miejsca montażu.
...XXXX/1 - wyróżnik dla czujnika na zasilaniu (kolor czerwony)
...XXXX/2 - wyróżnik dla czujnika na powrocie (kolor niebieski)


 

  Karta katalogowa produktu wraz ze schematem zamawiania

 

  Zatwierdzenie typu

TS 300

Parametry techniczne:

 

· Zakres pomiarowy 0°C≤ Θ ≤105°C
· Zakres różnicy temperatur 3K≤ ΔΘ ≤105K
· Rezystor termometryczny Pt100, Pt500, Pt1000 wg DIN EN 60751:1996
· Dopuszczalne ciśnienie robocze 1,6 MPa
· Max. prąd pomiarowy 5 mA
· Materiał osłony czujnika Inconel
· Stała czasowa τ0,5≤3s
· Przewód przyłączeniowy kabel PUR 2x0,25mm2 o długości 1,3m