MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Poszukiwani pracownicy


06.10.2016

 

W związku z przystąpieniem przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” wnioskowanego o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ogłaszamy wynik procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na pełnienie następujących funkcji przewidzianych w projekcie:

 

Najkorzystniejsze oferty przedłożyli:

1. Stanowisko - Programista prowadzący:
mgr inż. Michał Ciesielski

 

2. Stanowisko - Konsultant naukowy:
dr inż. Seweryn Habdank – Wojewódzki

 

Komunikaty z wyboru wykonawcy:

Programista prow._Komunikat z wyboru wykonawcy na zap. ofert. 2-5-8-2016.pdf

Konsultant nauk._Komunikat z wyboru wykonawcy na zap. ofert. 1-5-8-2016.pdf

 


 Archiwum: