MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Programista prowadzący


Zapytanie 05.08.2016

 

W związku z zamiarem przystąpienia przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla instalacji przemysłowych i Komunalnych” wnioskowanego o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1  Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, prosimy o składanie ofert na pełnienie następującej funkcji przewidzianej w projekcie:

 

 Programista prowadzący - specjalista informatyk z doświadczeniem w zakresie zarządzania zespołem programistów (umowa zlecenie)

 

1. Zakres przewidzianych obowiązków dla stanowiska obejmuje w szczególności:

  • zarządzanie projektem w zakresie części software-owej (oprogramowania) na każdym etapie realizacji projektu (badania przemysłowe, prace rozwojowe),
  • praca nad nowymi rozwiązaniami technologicznymi
  • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie realizacji projektu w zakresie rozwiązań software-owych,
  • udzielanie pomocy merytorycznej (doradztwo) pozostałym członkom zespołu projektowego,
  • realizacja innych zdań w projekcie, zleconych przez merytorycznego kierownika projektu.

 

2. Wymagane warunki stawiane kandydatom:

  • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności informatycznej,
  • min. 7-letnie doświadczenie w tworzeniu systemów informatycznych,
  • praktyczna wiedza w tworzeniu oprogramowania przy użyciu technologii C++, .NET, Java i Pyton,
  • praktyczna wiedza w projektowaniu obiektowym,
  • doświadczenie przy realizacji i wdrożeniach do działalności gospodarczej informatycznych projektów badawczo-rozwojowych (w obszarze, którego dotyczy projekt)–min. realizacja i wdrożenie 2 projektów B+R,
  • doskonałe umiejętności analityczne, priorytetyzacji zadań i zarządzania zmianą,
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrożeniami oraz personelem technicznym,
  • gotowość do świadczenia usług:
   Etap I projektu (badania przemysłowe): 504 godzin w okresie od podpisania umowy zlecenie02.11.2016 do 31.01.2017r.  
   Etap II projektu (badania przemysłowe): 504 godzin w okresie 01.02.2017r. do 30.04.2017r.
   Etap III projektu (prace rozwojowe): 840 godzin w okresie 01.05.2017r. do 30.09.2017r.
   Etap IV projektu (prace rozwojowe): 126 godzin w okresie 01.10.2017r. do 31.11.2017r.
   (faktyczna miesięczna ilość godzin zostanie określona zgodnie z potrzebami projektu).

 

3. Termin składania ofert upływa w dniu 05.10.2016r. r. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Warunki wyboru oraz szczegóły zapytania ofertowego w załączniku.