MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich


 

Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

 

Tytuł projektu: "Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla instalacji przemysłowych i komunalnych"

 

Oś priorytetowa: Gospodarka wiedzy

Działanie: 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie www.fundusze.malopolska.pl.

 

Poniżej zamieszczamy artykuły opublikowane w wybranych czasopismach:

 

1. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (NR 2/2021, str. 142-148)

2. GEOMATICS, LANDMANAGEMENT AND LANDSCAPE (No. 1 2021, 23-39)