MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

e-mail: biuro@teletrans.com.pl
www: www.teletrans.com.pl

Biuro Zarządu/Sekretariat:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków 
tel. +48 12 252 85 60, 252 85 62 

Dział Produkcji Czujników Temperatury:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel. +48 12 655 57 80, 655 58 28

Dział Produkcji Przeliczników Ciepła MREC:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel.+48 12 252 85 54

Punkt Legalizacji Ciepłomierzy:  
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel. +48 12 655 58 28

Dział Handlowy (Polska)
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel. +48 12 655 57 80, 655 58 28

Dział Exportu:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel. +48 12 252 85 66

Pracownia Projektowa Automatyki i Pomiarów:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel.+48 12 252 85 53

Dział Systemów Telemetrii i Automatyki:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel.+48 12 252 85 55

Punkt Legalizacji Przeliczników Ciepła MREC:
ul. Jastrzębia 24, 30-622 Kraków
tel. +48 12 252 85 51


Napisz do nas

CAPTCHA Image

lub pokaż inny