MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Wynik wyboru 4


25.04.2017  - Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Licencji VMware Workstation Version

 

W związku z przystąpieniem przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” wnioskowanego o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ogłaszamy wynik procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawę:

Upgrade: VMware Workstation Version 7.x, 8.x, 9.x, 10.x or 11.x or Player 6 Plus or Player 7 Pro to Workstation Pro 12.

 

Najkorzystniejszą ofertą przedłożyła firma:

Senetic S.A. Katowice

 

Komunikaty z wyboru oferty:

Komunikat z wyboru Lic. Workstation.pdf