MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic
slider-pic

Zastosowania w ciepłownictwie i energetyce
Pomiary temperatury i energii ciepła

Produkujemy czujniki temperatury do ciepłomierzy i czujniki przemysłowe oraz przeliczniki energii ciepła wody i pary.
Przeprowadzamy kontrolę metrologiczną i legalizację części składowych ciepłomierzy

 Systemy rozliczeniowe zużycia mediów (energia cieplna, elektryczna, woda, gazy techniczne, sprężone powietrze).

Projektujemy i instalujemy systemy rozliczania i optymalizacji zużycia energii, mediów wraz z pełną analizą istotnych parametrów i archiwizacją danych pomiarowych.

 


 

Sterowanie, monitoring i wizualizacja danych pomiarowych SCADA sieci cieplnych

Sieci Cieplne:

 

Obiekty:

- źródła ciepła (ciepłownie),
- wymiennikownie ciepła,
- układy rozliczeniowe,
- systemy sterowania sieci (zasuwy, zawory).

 

W źródłach zapewniamy kompleksowe opomiarowanie „wyjścia” strumieni ciepła, kotłów dla potrzeb własnych oraz sterowania kotłami i systemem hydraulicznym, a także pełną automatyzację kotłów.

Główne korzyści to poważne oszczędności energetyczne pozwalające na zwrot nakładów inwestycyjnych w niedługim czasie, oraz pełna, bieżąca, automatyczna kontrola pracy kotłowni (szybkie wykrywanie wszelkich nieprawidłowości działania urządzeń).

W wymiennikowniach ciepła montujemy układy rozliczeniowe ciepła dostarczonego (Wysokie Parametry) i odbieranego (np. CO, CWU) w oparciu o legalizowane ciepłomierze, natomiast regulację obiektu (grzanie pogodowe, stabilizacja temperatury wody użytkowej) realizujemy w oparciu o programowalne lub dedykowane sterowniki.
Wszystkie dane z obiektu integrowane są ze sobą informatycznie za pomocą programowalnych koncentratorów danych, a transfer danych odbywa się optymalnym transportem umożliwiającym wydawanie poleceń dla regulatorów.

Układy rozliczeniowe ciepła wymagają jedynie optymalnego skonfigurowania przekazu danych z przeliczników ciepła, co realizują programowalne koncentratory.
Często wykorzystuje się w takich przypadkach transport przez GSM (GPRS) kumulując odczyty lokalne.

Oczywiste korzyści to oszczędności kosztów obsługi systemu pomiarów i rozliczeń dostaw ciepła, w tym także obsługi serwisowej (dane pomiarowe odczytywane i przesyłane są automatycznie, a następnie automatycznie przetwarza je odpowiedni system informatyczny). Zdalny monitoring pozwala na szybkie wykrywanie, rejestrację i diagnostykę awarii, a w niektórych wypadkach na zdalne ich usuwanie.

Sterowania rozległe służą głównie zdalnym rekonfiguracjom sieci hydraulicznych i realizowane są za pomocą napędów wahliwych (np. AUMA) sterowanych telemetrycznie z przekazaniem stanów pracy napędu.