MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

  • Opis
  • Przykładowe konfiguracje
  • Parametry techniczne

M 101K


M 101K jest sieciowo-akumulatorowym przelicznikiem-rejestratorem lub sterownikiem umożliwiającym pomiar i rejestrację 32 kanałów analogowych i 8 impulsowych.

Przykładowo moga to być:


· sygnał prądowy 4-20mA, 0-20mA,
· sygnał napięciowy unipolarny i bipolarny o amplitudzie do 10V,
· sygnał napięciowy miliwoltowy 0-20mV,
· sygnał binarny,
· sygnał impulsowy f<1/4Hz (styk zwierny, open collector),
· sygnał częstotliwościowy f<10kHz,
· czujniki oporowe temperatury Pt100,
· termopary NiCrNiAl

Możliwe jest skonfigurowanie różnego typu kanałów pomiarowych, takich jak np.: temperatury, ciśnienia, przepływy, sygnały załączenia/wyłączenia urządzeń i inne. Zakresy pomiarowe oraz nazewnictwo kanałów pomiarowych wg zamówienia.Kontroler, wyposażony w moduły M101SA lub M101SB sterowników odpowiednio analogowych lub binarnych może pracować jako sterownik prowadzący regulację PID, pogodową, z uzależnieniami czasowymi.

Odbiorca otrzymuje urządzenie w pełni dostosowane do jego indywidualnych wymagań.

Obecnie najpopularniejszym standardem przemysłowym dla przetworników pomiarowych jest sygnał prądowy 4..20mA, także każda wielkość fizyczna z tego typu przetwornikiem pomiarowym może być wprowadzona do kontrolera. Kontroler pokazuje wartość chwilową takiego sygnału w jego jednostkach fizycznych i może naliczać również zużycie danego medium. Kontroler M 101K oprócz wszystkich funkcji dostępnych lokalnie z klawiatury posiada wyjście transmisji danych (RS232, RS485) pojedyncze lub podwójne. Dodatkowo oferujemy oprogramowanie monitoringu i wizualizacji danych pomiarowych.

 


 

  Karta katalogowa produktu

M 101K

Przykładowe konfiguracje modułowe:

Kontroler M 101K z zasilaczem systemowym Z-101
1. Kontroler jednomodułowy - 8 kanałów pomiarowych
2. Kontroler dwumodułowy - 16 kanałów pomiarowych
3. Kontroler trzymodułowy - 24 kanały pomiarowe
4. Kontroler czteromodułowy - 32 kanały pomiarowe
5. Dodatkowe kanały pomiarowe do modułów - opcje

Elastyczność programowa pozwala użytkownikowi zamówić odpowiednią dla niego konfigurację, uwzględniającą specyfikę obiektu. Wśród wielu różnych realizacji można wyróżnić:
· kontroler obsługujący oczyszczalnie ścieków (stany pracy pomp, falowników, osadników)
· kontroler procesu produkcji wody mineralnej (pomiar przepływów, poziomów wody
· kontroler dla suszarni drewna (pomiary temperatur, sterowanie procesem suszenia)
· kontroler dla górnictwa (pomiar i regulacja temperatury średniej w szybie górniczym)
· kontroler systemu automatyki kotłowni
· kontroler technologicznych pomiarów gazów przemysłowych
· kontroler pomiarowy - przelicznik energii elektrycznej M 101E*
· kontroler pomiarowy - z przelicznikiem energii cieplnej wody lub pary**

*Kontroler M 101E ma możliwość pomiaru energii elektrycznej z 16 nadajników impulsowych energii. Każdy kanał pokazuje wówczas chwilową moc elektryczną, a w wyniku jej sumowania zużytą energię elektryczną.

**Kontroler M 101K może być tak skonfigurowany i wyposażony w odpowiedni program, aby mógł też mierzyć i obliczać energię cieplną wody lub pary.Każdy z kontrolerów M 101K pokazuje i rejestruje wszystkie parametry chwilowe, oraz zużycia poszczególnych mediów. Kontroler M 101K wyposażony jest w bogaty zestaw funkcji systemowych (czas astronomiczny, czas pracy, czas postoju, alarmy kanałów, historię pomiarów i zużyć) oraz diagnostycznych; może być też wykonany w obudowie przystosowanej do zainstalowania w specjalnej szafie pomiarowo - sterowniczej, z zewnętrzną konsolą (klawiatura i wyświetlacz) na elewacji szafy.

M 101K

Podstawowe dane techniczne:

 

Zasilanie elektryczne 230 +10% -15%[V], 50 ±2% [Hz]
Pobór mocy 25 [VA]
Zasilanie awaryjne akumulator bezobsługowy 12 [V] o pojemności ≥6 [Ah], czas pracy > 8h
Wskaźnik przelicznika podświetlany wyświetlacz LCD 2x40 znaki
Temperatura otoczenia od 5°C do 50°C
Obudowa IP65
Maksymalna wilgotność względna otaczającego powietrza ≤80%
Ilość wejściowych kanałów analogowych 32
Ilość wejściowych kanałów impulsowych 8
Dostępne protokoły transmisyjne MODBUS RTU, M101 BUS