MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic
slider-pic

Zastosowania w przemyśle


Produkcja elementów automatyki

Produkujemy przemysłowe czujniki temperatury,
kontrolery pomiarowe, szafy sterownicze


 

Automatyzacja procesów produkcyjnych (linii technologicznych)

Projektujemy i instalujemy dedykowane systemy sterowania wyposażone
w odpowiednio dobraną aparaturę kontrolno-pomiarową i aplikację
oprogramowania SCADA. System steruje procesem prowadząc bieżący
monitoring i pełną diagnostykę jego przebiegu.


 

Produkcja detali i konstrukcji metalowych

Produkujemy elementy obróbki mechanicznej w oparciu o indywidualne wymagania.