MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Wynik wyboru 1


25.04.2017  - Wynik wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę Laptopa

 

W związku z przystąpieniem przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” wnioskowanego o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, ogłaszamy wynik procedury wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawę:

Laptopa.

 

Najkorzystniejszą ofertą przedłożyła firma:

KR Systemy Informatyczne S.C.

 

Komunikaty z wyboru oferty:

Komunikat z wyboru Laptop.pdf