MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

  • Opis
  • Parametry techniczne

TS 204


Znak typu: A 0445/4830/2016

Czujniki przeznaczone do pomiaru temperatury mediów ciekłych i gazowych - zwłaszcza w systemach centralnego ogrzewania.

Czujnik wykonany jest w oparciu o rezystor termometryczny Pt 100, Pt 500 lub Pt 1000. Kabel przyłączeniowy w izolacji z gumy silikonowej, o przekroju żył miedzianych 4 x 0,25 mm2 (pomiar 4-przewodowy). Czujniki dostarczane są w parach, ktore spełniają wymagania określone w przepisach metrologicznych o ciepłomierzach do wody, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 1, poz. 3 i Nr 8 poz.71 oraz z 2000 r. Nr 1, poz 1) oraz z Dyrektywy 2014/32/WE załacznik VI MI-004 (ciepłomierze) Parlamentu Europejskiego.

Dobór w pary dokonywany jest w oparciu o kryterium 66% dopuszczalnych błędów wynikających z Instrukcji GUM i powyższych przepisów.

Celem ułatwienia montażu, czujniki w parze wyróżnione są tabliczkami w kolorze czerwonym (zasilanie) i niebieskim (powrót), dodatkowo końcówki kabli są oznaczone takimi samymi kolorami, co ułatwia szybki montaż do integratora. Długości robocze czujników wraz z osłonami pozwalają na ich zastosowanie w rurociągach w pełnym zakresie średnic. Konstrukcja czujnika i osłony zapewnia możliwość plombowania.

Osłony czujników TS 204 produkowane są ze stali kwasoodpornej lub z mosiądzu. Czujniki i osłony mosiężne wykonywane są w dwóch wersjach pokrycia galwanicznego: powłoka niklowana (kolor srebrny) lub powłoka chromianowana (kolor złoty).

Czujniki serii TS 204 charakteryzują się jednakową długością wkładu pomiarowego dla osłon o różnych długościach roboczych.

 


 

Parowane czujniki mają ten sam numer fabryczny, ale odmienny wyróżnik zależny od miejsca montażu.
...XXXX/1 - wyróżnik dla czujnika na zasilaniu (kolor czerwony)
...XXXX/2 - wyróżnik dla czujnika na powrocie (kolor niebieski)


 

  Karta katalogowa produktu wraz ze schematem zamawiania

 

  Zatwierdzenie typu

TS 204

Parametry techniczne:

· Zakres pomiarowy  0°C≤ Θ ≤150°C
· Rezystor termometryczny Pt100, Pt500, Pt1000 wg DIN EN 60751:2009
· Dopuszczalne ciśnienie robocze 1,6 MPa
· Max. prąd pomiarowy 1 mA
· Materiał osłony zewnętrznej mosiądz M60, stal 1H18N9
· Stała czasowa z osłoną zewnętrzną
(wyznaczona w mieszanej wodzie)
τ0,5≤17s
· Przewód przyłączeniowy kabel silikonowy 4x0,25mm2
długości: 0,5 - 25,0 m
· Zakres różnicy temperatur 3K≤ ΔΘ ≤150K