MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

  • Opis
  • Parametry techniczne

TSI-020


Wkłady pomiarowe typu TSI-020 (jako odpowiednik rynkowego oznaczenia W2-...) przeznaczone są do stosowania w termoparach których konstrukcja umożliwia stosowanie wkładów pomiarowych.
Umożliwia to szybką wymianę wkładu pomiarowego.
Przewody łączące stanowią termoparę od spoiny pomiarowej do zacisków na kostce zaciskowej.
Oferowane są 2 rodzaje wkładów:
- Wkład normalny I jako termopara umieszczona w osłonie metalowej wypełnionej specjalnym piaskiem mającym na celu zwiększenie odporności na wibracje. Spoina pomiarowa termopary może być izolowana (O) od osłony lub zwarta z nią (Z).
- Wkład płaszczowy II jako przewód płaszczowy umieszczony w osłonie metalowej wypełnionej sprasowanym tlenkiem magnezu stanowiącym równocześnie izolację przewodów termopary.

 


 

SPOSÓB ZAMAWIANIA :

Wkład TSI 020-I-1xJ-O-4,5-1.4571-315

(...-wkład normalny, termopara J, spoina izolowana, śred. płaszcza, materiał płaszcza, długość wkładu).
Uwaga : Istnieje możliwość wykonania odmian nietypowych.

 


 

  Karta katalogowa produktu

TSI-020

Parametry techniczne:

Zakres pomiarowy Wkład I Fe-CuNi (J) 1x lub 2x : -40...+600°C
Wkład I NiCr-NiAl (K) 1x lub 2x : -40...+800°C
Wkład II Fe-CuNi (J) 1x lub 2x : -40...+600°C
Wkład II NiCr-NiAl (K) 1x lub 2x : -40...+800°C
Charakterystyka wkładów wg IEC 584-1
Materiał osłony wkładu 1.4571 (Wkład I) / Inconel (Wkład II)
Średnica płaszcza 3mm; 4,5mm; 6mm
Długość wkładu L 100 ... 2000mm
Mocowanie wkładu w głowicy typu B, NA, DAN, DANW, DA, z kostką zaciskową lub przetwornikiem pomiarowym (do Pt100 lub uniwersalny)