MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

Moduły telemetryczne


MZA

Moduły monitoringu zaworów.

Moduły monitoringu zaworów kanalizacji podciśnieniowej przekazujące aktualny stan zaworu oraz wyniki diagnostyki jego działania.
Diagnostyka polega na kontrolowaniu czasu otwarcia zaworu, czasu zamknięcia i ilości cykli w jednostce czasu.
Moduły zasilanie są z magistrali kablowej łączącej wszystkie studzienki kanalizacyjne z zaworami FLOVAC.
MZA obliczają również statystyki czasu pracy. Posiadają dwa wejścia cyfrowe i jedno analogowe, obsługują protokół komunikacyjny ModBus RTU.
MZA są przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych występujących w studzienkach kanalizacyjnych.


 

RMZ

Radiowe moduły monitoringu.

RMZ jest węzłem bezprzewodowej sieci czujników zasilanym bateryjnie, pracującym w nielicencjonowanym paśmie 868MHz, który może służyć do zdalnego monitorowania parametrów urządzeń lub środowiska bez użycia kabli.
Oferuje pomiar wartości analogowej w zakresie 0-2,5 V (możliwy pomiar sygnału 4-20mA ) z możliwością zasilania zewnętrznych przetworników. Umożliwia również np. zliczanie impulsów lub rejestrację zdarzeń poprzez trzy wejścia cyfrowe, dokonuje również lokalnego pomiaru temperatury.
W połączeniu z modułem odbiorczym (koordynatorem) daje możliwość stworzenia prostej sieci jedno lub kilku węzłowej lub też bardziej złożonej sieci typu kratowego.
Ze względu na zasilanie bateryjne podstawowym trybem pracy jest tryb synchronicznego budzenia z możliwością ustawiania czasu wybudzania od sekund do godzin.
RMZ może być wykorzystany w systemach radiowego monitoringu zaworów kanalizacji podciśnieniowej przekazując aktualny stan zaworu oraz wyniki diagnostyki jego działania.


 

RMT

Radiowe moduły telemetryczne.

RMT jest radiowym modułem telemetrycznym, zasilanym zewnętrznie (sieć lub np. bateria akumulatorów) pracującym w nielicencjonowanym paśmie 868MHz. Moduł jest wyposażony w dwa wejścia analogowe mogące pracować w układzie różnicowym, trzy wejścia cyfrowe oraz interfejs RS485.
Moduł może być wykorzystany wraz z drugim modułem do prostego zastąpienia kabli lub też do budowy sieci.
Interfejs RS485 pozwala na dołączenie urządzeń obsługujących protokoły komunikacyjne np. Modbus RTU.