MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
Produktyslider-pic

  • Opis
  • Przykładowe konfiguracje
  • Parametry techniczne

MREC 111


MREC 111 jest sieciowo-akumulatorowym przelicznikiem-rejestratorem, umożliwiającym pomiar do czterech strumieni energii cieplnej pary. Każdy ze strumieni zawiera kanał pomiarowy przepływu (zwężka pomiarowa z przetwornikiem różnicy ciśnień; lub przetwornik typu Vortex, MassFlow itp.), temperatury, ciśnienia absolutnego. Na tej bazie wyliczana jest kompletna energetyka strumienia pary tj. skorygowany przepływ, moc chwilowa pary, energia pary. Można również skonfigurować dodatkowe kanały pomiarowe np. temperatury, ciśnienia, przepływu i inne. Zakresy pomiarowe oraz nazewnictwo kanałów pomiarowych wg zamówienia. Algorytm obliczeniowy dla pary jest zgodny z normami: PN-EN ISO 5167-1, PN-93/M-53950/01.

Odbiorca otrzymuje urządzenie w pełni dostosowane do jego indywidualnych wymagań.

Przelicznik MREC 111 oprócz wszystkich funkcji dostępnych lokalnie z klawiatury posiada wyjście transmisji danych (RS232, RS485) pojedyncze lub podwójne.

Przelicznik, po odpowiednim skonfigurowaniu, pozwala także na pomiar i obliczenia energii cieplnej wody zgodnie z normą OIML - R75, oraz obliczenia entalpiczne.

Dodatkowo oferujemy oprogramowanie monitoringu i wizualizacji danych pomiarowych.

 


 

  Karta katalogowa produktu

MREC 111

Przykładowe konfiguracje:

1. Przelicznik - jeden strumień energii cieplnej pary
2. Przelicznik - jeden strumień energii cieplnej pary, oraz jeden kondensatu
3. Przelicznik - dwa strumienie energii cieplnej pary
4. Przelicznik - trzy strumienie energii cieplnej pary
5. Przelicznik - cztery strumienie energii cieplnej pary
6. Moduł komunikacji cyfrowej HART - opcja
7. Dodatkowe kanały pomiarowe (PT100, PT500, 4...20mA, 0...20mA) - opcje

Elastyczność programowa pozwala użytkownikowi zamówić stosowną dla niego konfigurację, uwzględniającą specyfikę obiektu. Wśród wielu różnych realizacji można wyróżnić przykładowo:

· rozliczenie każdego strumienia pary, suma/różnica energii składowych
· bilans para-kondensat
· bilans kotłowni wraz z energetyką poszczególnych kotłów

Każdy z powyższych przykładów może być realizowany przez jeden przelicznik, który dla każdego strumienia energii pokazuje i rejestruje wszystkie parametry chwilowe, zużycia energii, zużycia pary. Ciekawym przypadkiem jest tutaj bilans para-kondensat, gdzie liczona jest energia pary, energia kondensatu oraz różnica energii podawanej pary i zwracanego kondensatu. Energia zwracanego kondensatu jest wyliczana z przepływu i temperatury wody. MREC 111 wyposażony jest w bogaty zestaw funkcji systemowych (czas astronomiczny, czas pracy, postoju, alarmy kanałów, historię pomiarów i zużyć) oraz diagnostycznych.

Przelicznik MREC 111 może też służyć do pomiaru przepływu gazów technicznych (sprężone powietrze, azot, argon i inne).

MREC 111

Podstawowe dane techniczne:

 

Zasilanie elektryczne 230 +10% -15%[V], 50 ±2% [Hz]
Pobór mocy 25 [VA]
Zasilanie awaryjne akumulator bezobsługowy 12 [V] o pojemności ≥6 [Ah], czas pracy > 8h
Wskaźnik przelicznika podświetlany wyświetlacz LCD 2x40 znaki
Temperatura otoczenia od 5°C do 50°C
Obudowa IP65
Maksymalna wilgotność względna otaczającego powietrza ≤80%
Ilość wejściowych kanałów analogowych 32
Ilość wejściowych kanałów impulsowych 8
Dostępne protokoły transmisyjne MODBUS RTU, M101 BUS
Dostępne cyfrowe protokoły pomiarowe HART
Klasa dokładności 0,75 % - wszystkie wejścia analogowe
0,1% - wszystkie sygnały wejściowe w protokole HART