MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Zapytanie 08.11.2016


Forma Wtryskowa - projekt

 

W związku z zamiarem przystąpienia przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ogłaszamy konkurs ofert na wykonanie:

 


1. Projektu obudowy dla czujnika telemetrycznego

 

Wymagania techniczne:

Zainteresowanym wykonawcom zostanie udostępniona dokumentacja oraz wszystkie szczegóły techniczne.
Po szczegóły proszę sie zgłaszać na biuro@teletrans.com.pl w tytule wpisując "Forma wtryskowa".

 


Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto
- Termin wykonania
- Czas ważności oferty

 

Oferty przyjmujemy do dnia 23.11.2016

 

Wymagania ogólne:

- Oferent może złożyć jedną ofertę
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
- Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym.
Spełnienie wymagań będzie odbywało się na zasadzie zero-jedynkowej.