MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic
slider-pic

Zastosowania w gospodarce wodno-ściekowej


Sterowanie, monitoring i wizualizacja danych pomiarowych SCADA sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych

I. Sieci wodociągowe:

Obiekty:

- ujęcia wodne (studnie),
- studzienki wodne,
- rozgałęzienia hydrauliczne (sterowania).
- hydrofornie

 

W ujęciach wodnych automatyzujemy cały proces sterowania pompami wody za pomocą przemienników częstotliwości stabilizujących ciśnienie w sieci, wykonujemy pomiary przepływu wody, pomiary ciśnień i jakości wody (mętność) oraz zabezpieczamy przed niepowołanym wejściem osób postronnych. Powyższe zadania realizuje się za pomocą programowalnych sterowników i koncentratorów sygnałów.

Studzienki wodne, ze względu na to, że nie zawsze istnieje możliwość wykonania do nich przyłącza elektrycznego, obsługiwane być mogą przez układy pomiarowe zasilane z wymiennych akumulatorów lub akumulatorów ładowanych przez baterie słoneczne, a przekaz danych odbywa się drogą radiową (GPRS lub pasma telemetryczne).

W rozgałęzieniach hydraulicznych montuje się urządzenia wykonawcze (zawory z napędami) pozwalające na zdalne sterowanie.

Automatyka pracy hydroforni realizowana jest za pomocą odpowiednio sterowanych falowników pomp (wg. określonego algorytmu).
Program akwizycji danych sterownika zestawu hydroforowego umożliwia ich transmisję do stacji bazowej (GPRS) zdarzeniowo i harmonogramowo oraz powiadamianie SMS

Korzyści przynoszą oszczędności energetyczne, oszczędności kosztów obsługi sieci (w tym obsługi serwisowej), wczesne wykrywanie nieprawidłowości i występujących zagrożeń (automatyczna kontrola i sygnalizacja stanów alarmowych).


 

II. Sieci kanalizacyjne:

Obiekty:

- przepompownie ścieków,
- studzienki kanalizacyjne.
- zawory systemu kanalizacji podciśnieniowej FLOVAC

Automatyzujemy kompleksowo przepompownie, monitorujemy ich pracę, włącznie z detekcją wejścia osób niepowołanych.

W układach sterowniczych do pompowni dwu-pompowych (zabudowanych w specjalnych szafkach) stosujemy zaawansowany algorytm pracy pomp z wyrównaniem czasu pracy (szczególny przypadek praca naprzemienna pomp), uwzględniający poziomy awaryjne, braki gotowości pomp, maksymalne czasy bezprzerwowe pracy pomp w danym cyklu, czasy pracy pomp (dla jednej i drugiej pompy), sumaryczne, stany alarmowe modułu telemetrycznego. Transmisja danych z modułu telemetrycznego do stacji bazowej (GPRS) realizowana jest zdarzeniowo i harmonogramowo: stany wejść, wyjść, czasy pracy pomp, prądy pomp, poziomy aktualne, poziomy zał/wył., poziom sygnału GSM. System umożliwia także powiadamianie SMS. Parametry pracy sterownika, z możliwością ich ustawiania oraz ekrany diagnostyczne (w tym GPRS) wyświetlane są na lokalnej konsoli.

W układach sterowniczych do pompowni cztero-pompowych z zestawem pomp podstawowych i powodziowych realizujemy zaawansowany algorytm sterowania pompami w oparciu o sygnał analogowy (4-20mA) z sondy hydrostatycznej oraz dwa sygnały binarne przychodzące z dwóch łączników pływakowych. Algorytm realizuje także monitorowanie wszystkich sygnałów i przesyłanie danych w trybie zdarzeniowym i harmonogramowym do systemu SCADA stacji bazowej.

Dla zapewnienia pełnej kontroli nad niezawodnym działaniem podciśnieniowej sieci kanalizacyjnej realizujemy zdalny monitoring i wizualizację pracy pompowni oraz monitoring zaworów pracujących w podciśnieniowych systemach FLOVAC, wyposażonych w mikroprocesorowe moduły z cyfrowymi nadajnikami stanu, przekazujące aktualny stan zaworu oraz wyniki diagnostyki jego działania. Diagnostyka polega na kontrolowaniu czasu otwarcia zaworu, czasu zamknięcia i ilości cykli w jednostce czasu. Nadajniki zasilanie są z magistrali kablowej łączącej wszystkie studzienki kanalizacyjne z zaworami FLOVAC.
Możliwe jest też zasilanie bateryjne i wówczas transmisja danych pomiarowych odbywa się droga radiową. Układ sterowania pracą pompowni i monitoringu zaworów zabudowany jest w szafie sterowniczej wyposażonej w komputer panelowy z ekranem dotykowym, a dane pomiarowe wizualizowane są w systemie SCADA.

 

Automatyzacja przepompowni przynosi oszczędności energetyczne i kosztów obsługi, a zdalny, bieżący monitoring sieci zaworów systemu FLOVAC pozwala na precyzyjną i szybką lokalizację awarii i bardzo usprawnia oraz znaczne obniża koszty serwisowania sieci.