MENU

Teletrans-Elcomp Sp. z o. o. w Krakowie
System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
Zarządzanie jakością ISO 9001

iso-9001 logo
slider-pic

Zapytanie 03.10.2016


Zestawy projektowe, elementy elektroniczne

 

W związku z zamiarem przystąpienia przez Przedsiębiorstwo TELETRANS-ELCOMP Sp. z o.o. do realizacji projektu pn. „Inteligentna Infrastruktura Bezprzewodowej Sieci Czujników dla Instalacji Przemysłowych i Komunalnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ogłaszamy konkurs ofert na dostawę:

 


I. Zestawy radiowe RF:

 

1. Moduł RF pracujący w paśmie 868 MHz - szt.15

2. Moduł RF pracujący w paśmie 2.4 GHz - szt.3

3. Moduł LoRaWAN pracujący w paśmie 868 MHz - szt.3

4. Gateway LoRaWAN - szt.1

5. Zestawy anten do ww. modułów

6. Interfejsy do programowania ww. modułów (zestawy uruchomieniowe)

7. Układy zasilające i zabezpieczające do ww. modułów

8. Baterie litowe 3.6V do ww. modułów

9. Komputer jednopłytowy BeagleBone-Black - szt.2

Moduły radiowe powinny charakteryzować się transmisją w wyszczególnionych pasmach częstotliwości, spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego.(Dz.U. z 2014 r. poz. 1843), oraz ETSI 300-220-2 v2.4.1 standards (specific for SRD) which main requirements are described in Appendix 1.

Wymagania techniczne modułów radiowych (dotyczą wszystkich wyspecyfikowanych w pkt. 1. – 4. modułów)

 • szeregowy interfejs komunikacyjny
 • zarządzanie wejściami/wyjściami
 • mikrokontroler ze stosem komunikacyjnym
 • syntezę częstotliwości
 • niski poziom szumu
 • regulowaną programowo moc wyjściową

 


II. Czujnik magnetyczny - szt.10

Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania: od 3,3 V do 5,0 V
 • Cyfrowy 3-osiowy magnetometr

 


III. Czujnik poziomu hałasu

 Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania: od 3,3 V do 5,0 V
 • Analogowy sygnał wyjściowy
 • Detekcja poziomu głośności: od 40 dB do 130 dB

 


IV. Czujnik cząstek zawieszonych

Parametry techniczne:

 • Napięcie zasilania: od 3,3 V do 5,0 V
 • Wykrywanie cząstek PM o średnicach: 2,5um, 10um
 • Pomiar zawartości cząstek w zakresie: od 0ug/m3 do 500 ug/m3
 • Praca w temperaturach: od –20 C do + 50 C

 


V. Układ zasilania fotowoltaicznego

Parametry techniczne:

 • Ogniwo fotowoltaiczne o mocy : max. 10W
 • Regulator ładowania z prądem ładowania: max. 2A

 


Oferta powinna zawierać:

- Cenę netto
- Termin dostawy
- Czas ważności oferty

 

Oferty przyjmujemy do dnia 31.10.2016

 

Wymagania ogólne:

- Oferent może złożyć jedną ofertę
- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty
- Oferent oświadcza, że nie podlega wykluczeniu ze względu na powiązania kapitałowe i osobowe z Zamawiającym.
Spełnienie wymagań będzie odbywało się na zasadzie zero-jedynkowej.